ผู้สนับสนุนหลัก

ปทุมธานี

ผู้สนับสนุนหลัก

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปทุมธานี

เปิดดู 452 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พิพิธภัณฑ์์

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543  ภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณจำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปเกิดความซาบซึ้งและรู้จัก
คุณค่าของเครื่องถ้วย และเพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์ทุกด้าน  ศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจาก
แหล่งเตาในประเทศไทย เช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยอยุธยา รวมทั้งเครื่องถ้วยที่ผลิตจากเตาเผาในต่างประเทศ ซึ่งค้นพบในประเทศไทย อาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียตนามและเครื่องถ้วยพม่า เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าที่ระลึก  

อาคารจัดแสดงได้รับการออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียว อยู่ติดกับน้ำตกประดิษฐ์ บางส่วนอยู่ใต้ดิน เลียนแบบการออกแบบเตาเผาที่มักถูกฝังอยู่ใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเพื่อการวิจัย และกำลังจะเพิ่มคลังบรรณาสารทางเครื่องถ้วยขึ้นอีกแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลและการสอน ด้านนอกของพิพิธภัณฑสถานฯ มีเตาจำลองจำนวน 2 เตา เตาแรก สร้างเลียนแบบเตาทางภาคเหนือของประเทศไทย และอีกเตาหนึ่ง สร้างเลียนแบบเตาของช่างปั้นชาวสุโขทัย

การเก็บรวบรวมภายในพิพิธภัณฑสถานฯ จะจัดเน้นเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ผลิตในราชอาณาจักรไทยหรือถูกสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องถ้วยเหล่านี้ผลิตกลุ่มเตาในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา มีเครื่องถ้วยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งถูกค้นพบจากตำบลบ้านเชียงและภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งเครื่องถ้วยเขมรที่ผลิตจากกลุ่มเตาพนมดงเร็กในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มเตาพนม     กุเลนในจังหวัดเสียมเรียบ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเก็บรวบรวมเครื่องถ้วยที่ค้นพบจากแหล่งขุดค้นตาก-อมก๋อยทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีจุดเด่นตรงที่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของการผลิตเครื่องถ้วยไทยที่สินค้าออก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเครื่องถ้วยและเป็นแหล่งเก็บรวบรวมบรรณสารทางเครื่องถ้วยที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org

ดูแผนที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"


Warning: simplexml_load_file(http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89?max-results=4) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /home1/sarut/public_html/ALLHOTELBOOKING.COM/inc/function.php on line 176

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89?max-results=4" in /home1/sarut/public_html/ALLHOTELBOOKING.COM/inc/function.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sarut/public_html/ALLHOTELBOOKING.COM/inc/function.php on line 178

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพิพิธภัณฑ์์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"